Com una senzilla activitat de la vida diària pot canviar les nostres connexions cerebrals

Com una senzilla activitat de la vida diària pot canviar les nostres connexions cerebrals

La influència que exercim en l’acompanyament del dia a dia de persones que presenten dificultats importants en el seu desenvolupament

La Basale Stimulation® és un concepte d’atenció centrat a la persona, això significa que posem al centre a la persona amb les seves necessitats i que nosaltres amb les nostres intervencions podem influir en aquesta persona. Quan parlo d’influir em refereixo a un ventall molt ampli d’influència, no només podem fer-ho en tots els aspectes de la globalitat (moviment, percepció, experiència amb els altres, comprensió, experiències corporals, emoció i comunicació) sinó que utilitzant el terme influir també em refereixo a provocar canvis funcionals i/o estructurals a nivell cerebral. De fet haig de tenir present que les experiències que proporciono poden influenciar en el desenvolupament neuronal a través de mecanismes de regulació epigenètics, que poden modificar les propietats estructurals i funcionals, tant en direcció positiva (adaptativa) com en direcció negativa (mal adaptativa).

Autor

Marta Not Monegal

Lugar y fecha de publicación

Manresa, Marzo 2021

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ic_logo_basale_stimulation

© 2020 Asociación para el Desarrollo de Basale Stimulation®

info@basale-stimulation.es

www.basale-stimulation.es - Todos los derechos reservados