La inclusió de la veu de l’alumnat amb pluridiscapacitat a l’entorn escolar

La inclusió de la veu de l’alumnat amb pluridiscapacitat a l’entorn escolar

Treball Final del Màster en Psicopedagogia Àmbit de millora de la pràctica educativa. Tutora: Sandra Gallardo Ramírez. Universitat Oberta de Catalunya. Juny 2019 Queremos agradecer a la autora Mº Victoria Pachón su generosidad al compartirlo. En la descarga en PDF se ha mantenido el formato original.

En el marc d’una societat que destaca la importància d’oferir a tots els alumnes les mateixes oportunitats d’aprenentatge, creixement  personal  i  de  qualitat  de vida, ens trobem que aquells alumnes més vulnerables per les seves condicions físiques   i   de   la   salut   i   que   requereixen   atencions   més   específiques   i desenvolupades per professionals amb un alt nivell de competència, són infants pràcticament invisibles per la societat que els envolta així com per la comunitat acadèmica que desenvolupa reflexions  sobre les pràctiques educatives.Gràcies a iniciatives desenvolupades per les mateixes Institucions que els acull, les famílies dels mateixos alumnes i els professionals dedicats a la investigació sobre  la  comunicació  augmentativa  i  alternativa  i  en  especial  els  que  han desenvolupat pràctiques orientades des del concepte de l’estimulació basal,  que encara en seguim parlant i podem avançar desenvolupant  iniciatives de millora que garanteixin el dret fonamental d’aquestes persones a l’educació. L’objectiu del present treball és contribuir a mostrar un camí cap a la consideració d’aquests infants com a persones amb  dret a expressar-se i a ser considerada la seva veu tan rellevant com la de qualsevol altre infant que assisteix a l’escola. Pretenem   incorporar   les   seves   aportacions   com   a   guia   per   ajudar   als professionals a dissenyar un entorn escolar afavoridor d’aprenentatge i benestar.

Autor

Mª Victoria Pachón Esquinas

Lugar y fecha de publicación

Barcelona, 16/12/2019

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ic_logo_basale_stimulation

© 2020 Asociación para el Desarrollo de Basale Stimulation®

info@basale-stimulation.es

www.basale-stimulation.es - Todos los derechos reservados